Om oss

Vi är en förening som utövar Shotokan karate och tillhör Japan Karate Shoto-Renmei (JKS Japan). Vi bildades 2019 och finns i Hofors, en kommun på gränsen mellan Gävleborg och Dalarna. Vi har medlemmar i alla åldrar, av båda könen och med skiftande träningsmål.

Karate idag är en modern träningsform, genomsyrad av traditionella ideal.

Att träna stridskonsten karate innebär allsidig motion, men också självförsvar och en möjlighet till tävling för dem som vill. Oavsett individuellt utgångsläge förbättras styrka, smidighet, kondition och mentala färdigheter -  som koncentrationsförmåga och stresshantering.

Vi är självklart med i Svenska karateförbundet.

Vill ni koma i kontakt med oss så finns det ett kontaktformulär att fylla i så återkopplar vi snart som möjligt.

Grunddata om föreningen:
Namn: Hofors Shotokan karate
Bildningsår: 2019

Org.nr: 802530-2269
BG: 5554-9646

Föreningens stadgar finner ni här.

Shotokan

Shuri-stilens karate, Shuri-te, kännetecknas av vad karate är känt som för de flesta; långa, yvigare, kraftfulla, raka tekniker som utförs med djupa ställningar. Bland stilarna som tillhör Shuri-te är Shotokan-ryū den mest framträdande.

Shotokan-ryū (松濤館流) är en av karatens fyra huvudskolor, som utvecklades från olika kampsporter av Funakoshi Gichin (1868-1957) och hans son Funakoshi Gigō (1906-1945), båda födda i Okinawa. Shotokan är idag den mest spridda och utövade stilen inom karate.

Shotokan är försvarsinriktat, och det är lättare att träffa den som anfaller – när man anfaller själv. Fördelning sparkar mot slag ligger nära 50/50, men att blockera andras slag är det första nybörjaren får lära sig.

Karate

Karate (空手)(Kara 'tom', te 'hand') är en kampsport som räknas till den japanska budon. Karaten kommer ursprungligen från ön Okinawa söder om Japan. Kung-fu, förd till ön av kineser, finns i karatens rötter, eventuellt kombinerad med andra, redan existerande inhemska kampkonster. Från början skrevs också karate med ett annat kanji för "kara". Detta kanjitecken betydde "Kina" och karate stod alltså från början för "Kina-hand". När karaten fördes till de japanska huvudöarna under 1900-talets första årtionden, ändrades detta kanji till ett kanji som betyder "tom".

Inom karaten fanns fyra grundstilar med skilda principer, tekniker och filosofi. Tre av dessa har överlevt:

  • Naha-te

  • Shuri-te

  • Tomari-te

där te, som betyder hand, är vad "karate" tidigast är känt som på Okinawa. Naha, Shuri och Tomari är alla orter på Okinawas huvudö, Naha är ögruppens huvudstad.

Kobudo

Karate kommer som tidigare nämnts från Okinawa. Från Okinawa kommer också Okinawa Kobudō (kan även benämnas  Okinawa Kobujutsu eller Ryūkyū Kobujutsu) som är ett system av vapen och användning av dessa. Vilka vapen som används kan variera mellan olika stilar men några av de vanligaste är Bō, Tonfa, Sai, Nunchaku och Kama.

Vi utövar stilen Kuniba-ryū vilket har sitt ursprung i Shuri-te. Vi tillhör organisationen Chikubukai.


Det debbateras fortfarande om det var Kobudō eller Karate som utvecklades först, men man kan konstatera att de har flera tekniker gemensamt. De vapen som används har utvecklats från jordbruksredskap som fanns att tillgå på Okinawa.

Kobudō har flera likheter med vapensystem från Kina , Thailand och Indonesien men Okinawa Kobudō, vapenträning för strid, har i hemlighet bevarats under århundraden av utländskt styre.

j