Gradering

Varje termin avslutas med gradering, då man får möjlighet att testa sig för en ny grad och ett nytt obi (bälte). Under graderingen visar man upp för sin Sensei och andra högre graderade instruktörer vad man lärt sig. För att erhålla en ny grad ska vissa krav uppfyllas och kraven ökar ju högre grad man testar för. Följande ska visas upp under graderingen.
 

Kihon (grundtekniker)

Kata (tekniker i förutbestämt rörelsemönster)

Kumite (kontrollerad sparring mot en motståndare)

Förberedelserna inför graderingen pågår hela terminen, men brukar bli intensivare mot slutet av terminen då oftast graderingen ligger. För att gradera för nytt bälte ska man ha tränat ett visst antal gånger sedan senaste graderingen. För de lägre graderingarna är det 30 gånger som gäller men ju högre upp du kommer desto fler träningar under en viss tid måste göras.

Barn upp till 12 år gör även halvgraderingar på de lägre nivåerna och dessa får göras efter 15 träningspass.

De olika färgerna är följande: