Kata

Kata är tekniker i ett förutbestämt mönster, där man försvarar sig mot flera tänkta motståndare.

Vid gradering ska man visa upp olika Kator beroende på vilket bälte som man graderar för. De högre graderingarna innehåller flera Kator. Detta gäller för alla bälten utom vitt som inte innehåller någon Kata. Dessa övas in på de ordinarie träningarna och denna träning intensifieras när man börjar närma sig gradering.

Här nedan följer de kator som skall kunna uppvisas vid gradering till de olika bälterna.

På Kyu 10 behöver man inte visa upp någon Kata. Här handlar det istället mycket om att lära sig de rutiner och komandon som hör till karaten samt att börja lära sig karatens grundtekniker.

Taikyoku Shodan

Heian Shodan

Heian Nidan

Heian Sandan

Heian Yondan

Junro Shodan

Heian Godan

Junro Nidan

Tekki Shodan

Junro Sandan

Bassai Dai

Kanku Dai 

Junro Godan