Kihon

Kihon är karatens grundtekniker och ordet betyder "grund" eller "fundamentalt". Det handlar om olika tsuki – slagtekniker, uschi – genombrytande tekniker, keri – sparkar och uke – blockeringar.

Kraven på perfektion i dessa tekniker ökar i takt med att man avancerar i grader, vilket också ökar svårighetsgraden. 

Dessa övas på varje träning och kontroleras vid gradering.

Efter hand kombineras dessa i allt mer komplicerade serier som kräver både tålamod och envishet för att bemästra.

Kom ihåg att ett svart bälte bara är ett vitt bälte där utövaren vägrat att ge upp och istället valt att fortsätta pressa sig själv och utvecklas.