Kumite

Kumite är en kontrollerad sparring mot en motståndare. Det kan handla om inövade mönster av atacker, försvar och kontringar så väl som fritt användande av tekniker.

I Shotokan karate får träff endast markeras, med andra ord får man endast snudda motståndaren. Full träff renderar i tävlingssamanhang straff eller till och diskvalificering.